українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 171

Умова:

І. Спишіть речення, замінюючи виділені сполучення слів абревіатурами.
1. Національна спілка письменників України провела наукову конференцію. 2. Львівський автобусний завод успішно пройшов модернізацію. 3. Європейський Союз затвердив Програму економічного розвитку. 4. Завтра буде засідання наглядової ради новоствореного відкритого акціонерного товариства. 5. Славну історію мають Військово-МОрські сили України.
II. Обґрунтуйте вживання дієслів-присудків у певному роді в перших трьох реченнях.Відповідь ГДЗ українська мова:

І. 1.НСП. 2. ЛАЗ. 3. ЄС. 4. ВАТ. 5. МВС.
II. 1. Провела (спілка). 2. Пройшов (завод). 3. Затвердив (союз).