українська мова 6 клас

Вправа 178

Умова:

Один із вас має утворити від поданих іменників нові слова за допомогою суфікса -ськ(ий), а другий - за допомогою суфікса -cmв(o). Запишіть утворені слова. Перевірте один в одного правильність виконання.
Товариш, кріпак, студент, парубок, ткач, агент, юнак.Відповідь ГДЗ українська мова:

Товариський, кріпацький, студентський, парубоцький, ткацький, агентський, юнацький.
Товариство, кріпацтво, студентство, парубоцтво, ткацтво, агентство, юнацтво.