Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 181

Умова:

І. Розгляньте на форзаці таблицю «Частини мови». Розкажіть, які частини мови належать до самостійних, а які - до службових. Яку роль у мові вони виконують? Чи є така частина мови, без якої, на вашу думку, можна було б обійтися?
II. Доберіть усно приклади слів кожної частини мови.Відповідь ГДЗ українська мова:

nemae