домашня робота Заболотний 6 клас українська мова гдз

Вправа 182

Умова:

I. Прочитайте текст і опишіть усно зображене на ілюстрації. У чому краса свята Івана Купала?
ОЙ НА ІВАНА ТА Й НА КУПАЛА...
Свято Івана Купала відзначають у ніч із 6 на 7 липня. Це одне з найкращих народних дійств.
Усім селом збиралися біля річки чи ставу. Парубки розпалювали багаття, а дівчата неподалік закопували принесену з лісу березову гілку, прикрашену квітами та стрічками. її називали Мареною. Цього вечора кожному учасникові годилося перескочити через вогонь. У такий спосіб, казали в народі, можна очиститися від злих сил. Після цього дівчата йшли до річки і пускали за течією по два віночки. На кожному з них мала горіти свічка. Якщо два віночки спливалися докупи, то вважалося, що їхня власниця невдовзі вийде заміж.
За народними віруваннями, обов'язково годилося на Купайла скупатися - на щастя й здоров'я (За Б. Скуратівським).
II. Виконайте завдання до тексту.
1. Випишіть по два іменники, прикметники, дієслова, прислівники. Визначте усно їхнє лексичне значення та синтаксичну роль.
2. Випишіть два словосполучення з прийменником. Позначте головне слово, поставте питання від головного слова до залежного.
3. Знайдіть сполучники. З'ясуйте, що вони з'єднують - частини складного речення чи однорідні члени речення.
4. Доведіть, що виділені слова - багатозначні. У прямому чи переносному значенні вони вжиті в тексті?Відповідь ГДЗ українська мова:

І. Купальські обряди -дуже давні і романтичні. Краса свята Івана Купала - насамперед у його давніх і романтичних обрядах.
ІІ.1. Іменники: Свято -день або дні, коли урочисто відзначають видатні події, знаменні дати. Багаття - купа дров, хмизу, ломаччя, що горить; вогнище; вогонь. Синтаксична роль обох іменників - додаток. Прикметники: Народний -той, що належить народові, країні, державі. Джерельний - який виходить із джерела; прохолодний, свіжий. Синтаксична роль обох прикметників - означення. Дієслова: Відзначати - здійснювати певні заходи з приводу свята, події тощо.
Розпалювати - викликати горіння чого-небудь; запалювати. Синтаксична роль обох дієслів - присудок. Прислівники: Неподалік - на невеликій відстані; поблизу. Докупи - в одне місце; разом. Синтаксична роль обох прислівників - обставина.

182

 

 

 

  
3. Сполучники з'єднують однорідні члени речення: ...річки чи ставу; ...квітами та стрічками; ...йшла до річки і пускали...; ...скупатися або облитися...; ...щастя й здоров'я. Сполучники з'єднують частини складного речення: ...багаття, а дівчата...; ...докупи, то вважалося, що їхня... .
4. Слово вогонь має сім значень, а слово горіти - десять (за тлумачним словником). Обидва слова в тексті вжиті у прямому значенні. Вогонь - 1. Розжарені гази, що виділяються під час горіння й світиться сліпучим світлом; полум'я. 2. перен. Душевне піднесення, натхнення. 3. Те саме, що вогнище. 4. Світло сонця, освітлювальних приладів; перен. блиск очей.
5. розм.. про жар, підвищену температуру тіла. 6. Стрільба з гвинтівок. 7. у знач, вигука військова команда для здійснення пострілу.

Горіти - 1. Піддаватися дії вогню, знищуватися вогнем, гинути у вогні. 2. Давати або випромінювати світло; світитися.
3. перен. бути в жару, відчувати жар. 4. перен. Червоніти від припливу крові; ставати горячим. 5. Пройматися сильним почуттям, пристрасно захоплюватися якоюсь справою, віддаватися чому-небудь. 6. Сяяти яскравим блиском або вирізнятися яскравими фарбами. 7. Пересихати на стеблі. 8. Псуватися, нагріваючись від злежування за доступом кисню. 9. Швидко зношуватися, рватися. 10 Зазнавати невдачі в якій-небудь справі.