українська мова 6 клас

Вправа 185

Умова:

І. Спишіть прислів'я і підкресліть члени речення. Над кожним словом надпишіть частину мови. Які слова є службовими?
1. Добрий горщик, та поганий борщик. 2. Сила без голови шаліє, а розум без сили мліє. 3. Праця чоловіка годує, а лінь марнує.
II. Опишіть мовленнєву ситуацію, в якій може бути використане одне з поданих прислів'їв (на вибір).Відповідь ГДЗ українська мова:

185

слова - та, без, а.
II. Брати Сашко й Мишко спитали в батька:
- Тато, а краще бути сильним чи розумним?
- Сила без голови шаліє, а розум без сили мліє.