українська мова 6 клас

Вправа 187

Умова:

Складіть і запишіть по одному реченню:
1) із числівником; 2) із займенником; 3) з прислівником. Поясніть роль цих слів у своїх реченнях.



Відповідь ГДЗ українська мова:

1. Моя сестра ходить в перший (числ.) клас. 2. На перерві вона (займ.) часто прибігає в мій клас.
З. Мої однокласники завжди приязно (прислів.) ставляться до моєї сестри.