Заболотний решебник українська мова гдз 6 клас

Вправа 19

Умова:

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Які з цих речень прості, а які складні?
1. Вітри гули віолончел(л)ю п(е,и)сали пальми акварель (Л. Костенко). 2. Гаснув вечір і море внизу килими ро(з,с)-гортало барвисті (В. Сосюра).
3. Дрімають копиці (закошеного сіна і спить прив'яла трава в срібних покосах (І. Цюпа).
4. Л(е,и)тять з гори санки і ґринджолята* в очах ми(г,х)-тять занесені т(е,и)ни (Л. Костенко). 5. Ніч вт(е,и)кла від па-хущої зваби йдуть лугами тумани з Десни на очах посивіли кульбаби б'ють зозулі у дзвони весни (Д. Іванов).
II. Прочитайте речення вголос, правильно їх інтонуючи.ГДЗ відповідь:

019