Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 190

Умова:

І. Спишіть речення, підкресліть іменники як члени речення. Випишіть іменники з першого речення та скорочено запишіть після кожного з них їхні рід, число, відмінок.
1. А під вікнами ходять ночі і дощами густими плачуть (М. Боровко). 2. Дерева за вікном шуміли, наче просились пустити їх до хати погрітись (О.Донченко). 3. Вечір стелить над морем холодні тумани (М. Луків). 4. Затисла груша в жовтих кулачках смачного сонця лагідні жовточки (М. Вінграновський).
II. Доберіть усно антоніми до виділених слів.Відповідь ГДЗ українська мова:

190