Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 196

Умова:

Напишіть невелике висловлювання (6-8 речень) на одну з поданих тем. Використайте назви істот та власні іменники. Підкресліть іменники як члени речення.
ТЕМИ. 1. «Любить людей мене навчила мати...» (В. Симоненко). 2. Люди, з яких я беру приклад.Відповідь ГДЗ українська мова:

Люди, я яких я беру приклад

196

196 2