українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 20

Умова:

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть головні члени речення.
1. Я так люблю ці в(е,и)ресневі дні за спокій у природі у розмові за паморозь на сливах за любов за павутину баб(е,и)-ного літа (В. Підпалий). 2. Людина родиться для щастя й радості і борет(ь)ся вона і діє во ім'я щастя (О. Довженко). 3. Заглядає в ши(б,п)ку казка сивими очима мат(е,и)ринська добра ласка в неї за пл(е,и)чима (В. Симоненко). 4. Таке все тоді звичайне таке все тепер дороге! (Л. Костенко). 5. В поле виходжу і здається бачу і цвіт очей і посмішку гарячу (А. Малишко).
II. Поясніть особливості вимови й написання виділеного слова.ГДЗ відповідь:

020

II. Здається [здайе'ц':а] 1. Перед дзвінками приголосними (у цьому випадку - [д]) префікс з- вимовляється дзвінко. Пишемо в ньому букву з, бо с пишеться тільки перед літерами к, п, т, ф, х. 2. Буква є у цьому слові позначає у вимові два звуки [йе], бо стоїть після голосного. 3. Унаслідок уподібнення у вимові близькі звуки [т'] і [с'] вимовляються як один подовжений [ц':] - буквосполученню ться відповідає звукосполучення [ц':а].