українська мова 6 клас

Вправа 203

Умова:

Запишіть правильно власні назви групами: 1) усі слова в назві треба писати з великої букви; 2) з великої букви треба писати лише перше слово.
Сіверський (д)онець (річка), (к)ривий (р)іг (місто), (д)ень (з)нань (свято), (в)елика (в)едмедиця (сузір'я), (с)получені (ш)тати (а)мерики, (м)іністерство (о)хорони (з)доров'я, (п)івденний (б)уг (річка), (к)иївська (р)усь, (з)апорізька (с)іч, (в)ерховна (р)ада.Відповідь ГДЗ українська мова:

1. Сіверський Донець, Кривий Ріг, Велика Ведмедиця, Сполучені Штати Америки, Південний Буг, Київська Русь, Запорізька Січ, Верховна Рада.
2. День знань, Міністерство охорони здоров'я.