Заболотний решебник українська мова гдз 6 клас

Вправа 205

Умова:

І. Спишіть сполучення, замінюючи, де треба, малу букву на велику. З однією власною назвою складіть і запишіть речення.
Урочище (ж)овті (в)оди, (п)івденне (п)олісся, (г)алицько-волинська (д)ержава, (о)стромирове (є)вангеліє, (о)строзька (академія, (л)юблінська (у)нія, (к)орсунська (б)итва, (п)апа (римський, (р)имська імперія, (в)елике (к)нязівство (л)итовське.
II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.Відповідь ГДЗ українська мова:

Урочище Жовті Води, Південне Полісся, Галицько-Волинське держава, Остромирове євангеліє, Острозька академія, Люблінська унія, Корсунська битва, Папа Римський, Римська імперія, Велике князівство Литовське.
II. Євангеліє [йевангелїйе], Корсунська [корсун'с'ка].