українська мова 6 клас гдз

Вправа 212

Умова:

Спишіть речення, розкриваючи дужки. Визначте рід виділених іменників.
1. Ти так(ий,а) непосида, Денисе! 2. Горе з так(им,ою) базікою, Семеном. 3. Нані(а) староста Олена підготувала графік чергування. 4. Молод(ий,а) директор Задорожна провела збори. 5. Досвідчен(ий,а) інженер Богданова викона(ла,в) роботу вчасно.Відповідь ГДЗ українська мова:

1. Ти такий непосида (ч.р.), Денисе! 2. Горе з таким базікою (ч.р.) Семеном. 3. Наша староста (ж.р.) Олена підготувала графік чергування. 4. Молодий директор (ч.р.) Задорожна провела збори. 5. Досвідчений інженер (ч.р.) Богданова виконала роботу вчасно.