Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 215

Умова:

До поданих іменників доберіть потрібні за змістом прикметники. Утворіть із кожною парою слів словосполучення і запишіть. У дужках зазначте рід іменників.
ЗРАЗОК. Степ - широкий степ (ч. p.).
Насип, путь, полин, рукопис, доповідь, магістраль, рояль, тюль.Відповідь ГДЗ українська мова:

Високий насип (ч.р.), довга путь (ж.р.). гірка полин (ч.р.), старий рукопис (ч.р.),
докладна доповідь (ж.р.), пряма магістраль (ж.р.), білий рояль (ч.р.), прозорий тюль (ч.р.).