українська мова 6 клас

Вправа 218

Умова:

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Надпишіть скорочено над іменниками їхній рід. Які з іменників є назвами істот?
1. Сині вечорові сутінки огортають і Дніпро і кручі... (І. Цюпа). 2. А в степ широкий, за обрій, тікає насип залізничний (Л. Первомайський). 3. Затихає поволі місто спалахує вогнями ліхтарів (І. Цюпа). 4. Вітер-пустун ніби бавиться з посивілими деревами налітає трепетно й поривно, гойдає трусить осокори і від того на землю стелиться пухнаста заметіль (І. Цюпа). 5. Горе з цим базікою, Глібом, язик у нього немов віяло (А. Хижняк).
II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Поясніть особливості їхньої вимови.Відповідь ГДЗ українська мова:

I. 1. Сині вечорові сутінки (не визнач.) огортають і Дніпро (ч.р.), і кручі (круча -ж.р.)... 2. А в степ (ч.р.) широкий, за обрій (ч.р.), тікає насип (ч.р.) залізничний. 3. Затихає поволі місто (ср.), спалахує вогнями (вогонь - ч.р.) ліхтарів (ч.р.). 4. Вітер-пустун (ч.р.) ніби бавиться з посивілими деревами (ср.), налітає трепетно й поривно, гойдає, трусить осокори (ч.р.), і від того на землю (ж.р.) стелиться пухнаста заметіль (ж.р.). 5. Горе (с.р.) з цим базікою (спілн.р., істота), Глібом (ч.р., істота), язик (ч.р.) у нього, немов віяло (ср.). II. Бавиться [бавиец':а], стелиться [стеилиц':а].