Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 224

Умова:

І. Спишіть речення. Над іменниками скорочено надпишіть відмінок та число (де можливо). Підкресліть іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.
1. Жоржини квітнуть жовтим цвітом, кружляють бджоли біля них (Н. Забіла). 2. Минає літо, шелестить пожовкле листя (Т. Шевченко). 3. У полі спить зоря під колоском і сонно слуха думу колоскову, і сонна тиша сонним язиком шепоче саду сиву колискову (М. Вінграновський). 4. Ми юними тоді були, дороги кликали нас в мандри (Д. Луценко). 5. Життя найдужче вирувало на Подолі (О. Іваненко).
II. Обведіть номери складних речень. Обґрунтуйте вживання в цих реченнях розділових знаків.Відповідь ГДЗ українська мова:

224