українська мова 6 клас

Вправа 226

Умова:

Прочитайте речення. У якому з них слово яблуко вжито в називному відмінку, а в якому - у знахідному? Зробіть висновок про значення називного та знахідного відмінків.
1. Після обіду Валя з'їла яблуко.
2. З дерева впало велике яблуко.Відповідь ГДЗ українська мова:

nemae