українська мова 6 клас

Вправа 235

Умова:

Прочитайте іменники в колонках і доведіть, що їхню відміну визначено правильно. Доберіть усно до кожної групи по два власних приклади.
І відміна II відміна ІІІ відміна IV відміна
доля       завод       піч            курча
Ілля        вікно       любов       теля Відповідь ГДЗ українська мова:

nemae