українська мова Заболотний гдз

Вправа 24

Умова:

Спишіть слова, вставляючи на місці пропуску букву є або и.
Делегація, ет..кет, нетерплячий, ст..скати, к..шеня, ім..нини, зд..рати, ст..лити, т..хнічний, л..пнєвий, хв..лястий, енергетичний, р..петувати, кр..чати.
Підкресліть першу букву в словах, у яких вставили букву є. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте назву річки.ГДЗ відповідь:

024