українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 245

Умова:

І. Поставте іменники у формі орудного відмінка однини й запишіть. Виділіть закінчення та обґрунтуйте написання.
ЗРАЗОК. Площа - площею.
Круча, межа, сльоза, свиня, робота, рілля, сім'я, пісня, тиша, мрія, краса, долоня, лінія.
II. Виділені іменники поставте усно у формі орудного відмінка множини. Наведіть паралельні форми.Відповідь ГДЗ українська мова:

I. Кручею, межею, сльозою, свинею, роботою, ріллею, сім'єю, піснею, тишею, мрією, красою, долонею, лінією.
ІІ. Слізьми і сльозами, свинями і свинями.