українська мова 6 клас

Вправа 247

Умова:

Спишіть сполучення, ставлячи подані в дужках іменники у формі родового відмінка множини. Виділіть закінчення.
Написав кілька (стаття), вивчили багато (пісня), у сараї немає (миша), обстежили кілька (сім'я), у саду немає (яблуня), дійшли до (тополя), Ігор не боїться (змія), нарвали (вишня).Відповідь ГДЗ українська мова:

Статей, пісень, мишей, сімей, яблунь, тополі, змії, вишень.