українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 25

Умова:

Виберіть слова, у яких на місці пропуску треба писати знак м'якшення. Запишіть ці слова правильно.
Пул..с, ніч.., Ол..чин, сторін..ці, листуют..ся, літ..ній, тіт..чин, тополен..ці, Алінон..ка, барабан..щик, вишен..ці, вікон..ця, англійський, чемодан..чик.
Підкресліть першу букву у виписаних словах. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте назву міста.ГДЗ відповідь:

025