українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 250

Умова:

І. Спишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі. Зазначте над цими іменниками відмінок. Поясніть написання.
1. Заспівай мені, (бабуся), тиху колискову (О. Білозір). 2. Літо перелітую, осінь перейду, (вишня) білітиму в зимньому саду (Т. Коломієць). 3. На рівній (дорога) і кінь розумний (Нар. творчість). 4. Завирували під сонною (круча) світлі кринички (В. Раєвський). 5. І всміхнуться сині очі од (пісня) моїх (В. Сосюра).
II. Запишіть виділені іменники фонетичною транскрипцією. Назвіть букви, вимовте звуки.Відповідь ГДЗ українська мова:

I. 1. Бабусю (Кл.в.). 2. Вишнею (Op.в.). 3. Дорозі (М.в.). 4. Кручею (Ор.в.). 5. Пісень (Р.в.).
II. Бабуся [бабус'а], осінь [ос'ін'].