українська мова 6 клас гдз

Вправа 255

Умова:

І. Запишіть іменники у формі орудного відмінка множини. Наведіть паралельні форми (де можливо).
Кінь, чобіт, крило, плече, око, обличчя, слухач.
II. З одним іменником у формі орудного відмінка множини складіть усно речення.Відповідь ГДЗ українська мова:

І. Кіньми, конями. Чобітьми, чоботями. Крилами, крильми. Плечима. Очима. Обличчями. Слухачами.