українська мова 6 клас

Вправа 260

Умова:

Поясніть, чому в родовому відмінку однини подані парами іменники мають різні закінчення.
- морозу - Мороза;
- Люксембургу - Люксембурга;
- балу - бала;
- Бугу - Дністра;
- Криму - Чернігова.Відповідь ГДЗ українська мова:

Морозу (загальна назва) - Мороза (прізвище),
Люксембургу (держава) - Люксембурга (місто),
балу (танцювальний вечір) - бала (одиниця виміру),
Бугу (географічна назва) - Дністра (географічна назва з наголосом у Р.в. на закінченні),
Криму (географічна назва) - Чернігова (назва міста).