Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 27

Умова:

Спишіть фразеологізми, на місці крапок уставляючи, де потрібно, пропу-щені букви. Поясніть значення двох висловів (на вибір). Пригадайте інші фразеологізми, у яких є слова з подвоєними буквами.
Об..ивати пороги, під..авати жару, сон..є царство, на пташин..их правах, об.ігти десятою дорогою, від..авати руку і серце, камін..є серце, як осін..я ніч, ран.лй птах, лебедин..а пісня, корон..ий номер, ден..о і нічно.ГДЗ відповідь:

Оббивати пороги, піддавати жару, сонне царство, на пташиних правах, оббігти десятою дорогою, віддавати руку і серце, камінне серце, як осіння ніч, ранній птах, лебедина пісня, коронний номер, денно і нічно.
Сонне царство - 1. Тиша, спокій, безмовність, коли всі сплять. 2. Спільнота байдужих, де нічого не відбувається. Віддавати руку і серце - 7. Присягати у вірності і любові. 2. Пропонувати одружитися, погоджуватися на одруження з кимсь.
Манна небесна, ангельське терпіння, аж волосся дибки стало, за шию не ллє, зводити з пуття, не виносити з хати сміття, роззявити рота.