Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 271

Умова:

Прочитайте речення. Доведіть, що виділені іменники належать до IV відміни. Визначте усно їхній відмінок і закінчення.
1. Іван Франко жив і працював в ім'я народу і для народу. 2. Мале орля, та високо літає. 3. Бабуся дає качатам теплу воду. 4. У гнізді пищали жовтороті орлята.Відповідь ГДЗ українська мова:

nemae