українська мова 6 клас

Вправа 289

Умова:

Розгляньте зразки творення іменників. Зробіть висновок, якими способами творяться іменники.
- неправда <- не + правда
- мудрість <- мудрий + ість
- підстаканник <- під + стакан + ник
- вихід <- виходити
- ТЮГ <- театр юного глядача
- учительська (перехід прикметника в іменник)Відповідь ГДЗ українська мова:

nemae