ГДЗ українська мова Заболотний

Вправа 291

Умова:

І. Утворіть усно від поданих слів іменники вказаним у дужках способом.
1. Вода, мороз (суфіксальним). 2. Щастя (префіксальним). 3. Береза (префіксально-суфіксальним).
4. Підписувати (безафіксним).

II. Два утворених слова (на вибір) розберіть письмово за будовою.Відповідь ГДЗ українська мова:

291