українська мова Заболотний ГДЗ

Вправа 295

Умова:

I. Прочитайте іменники. Визначте в них суфікси та обґрунтуйте написання.
1. Морозиво, мереживо.
2. Рушничок, паличка, мішечок, діжечка.
3. Картоплиння, звернення.
II. До кожної групи іменників доберіть приклад з такою самою орфограмою.Відповідь ГДЗ українська мова:

I. 1. Суфікс -ив(о) завжди пишемо з и.
2. Суфікси -ичок, -ичк бувають тільки в іменниках, що походять від слів з суфіксами -ик, -иц(я), в інших випадках -ечок, ечк.
3. Під наголосом пишемо -інн(я), в інших випадках -енн(я).