Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 296

Умова:

І. Доберіть до поданих дієслів спільнокореневі іменники із суфіксом -ив(о). Дібрані слова запишіть, підкресліть орфограму.
Пекти, місити, варити, плести.
II. З одним дібраним іменником складіть і запишіть речення.Відповідь ГДЗ українська мова:

296