українська мова Заболотний

Вправа 297

Умова:

Спишіть слова, вставляючи пропущену букву є, и або і. Позначте суфікси та обґрунтуйте написання.
Добр..во, мар..во, пал..во, мороз..во, діж..чка, річ..чка, кош..чок, вогничок, вул..чка, лож..чка, піднес.ння, павутиння, гус.ня.Відповідь ГДЗ українська мова:

297