українська мова 6 клас

Вправа 298

Умова:

Складіть кожен словниковий диктант із 6 слів на орфограму «букви е, и, і в суфіксах іменників». Продиктуйте свій диктант однокласнику (однокласниці), перевірте написання.Відповідь ГДЗ українська мова:

Лисеня, гачечок, ластовиння, горшичок, вуличка, книжечка.