Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 299

Умова:

І. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви е або и, а також розділові знаки. Підкресліть вивчені орфограми й пунктограми.
1. Роси, роси дощику ярину, рости, рости жит..чко на лану (Олександр Олесь). 2. Ти зозул..чко сива ти нас розвеселила (Нар. творчість). 3. На лож..чку та покуштуй горош..чку (Скоромовка). 4. Наша топол..чка здавалася нам найкращою від усіх топольок яворків та кл..ночків (М. Магера). 5. Від напруження в Тамари зашуміло в голові замигтіло в очах (А. Хижняк). 6. Крізь мережево листя і цвіту глибоко голубіє небо (В. Винниченко).
II. Знайдіть іменники - назви істот.Відповідь ГДЗ українська мова:

I. 1. Роси, роси, дощику, ярину, рости, рости, житечко, на лану. 2. Ти, зозулечко сива, та нас розвеселила. 3. На ложечку та покуштуй горошечку. 4. Наша тополечка здавалася нам найкращою від усіх топольок, яворків та кленочків. 5. Від напруження в Тамари зашуміло в голові, замигтіло в очах. 6. Крізь мереживо листя і цвіту глибоко голубіє небо.
II. Зозулечка, Тамара.