українська мова 6 клас

Вправа 301

Умова:

Утворіть і запишіть від поданих імен чоловічі та жіночі імена по батькові. В утворених іменниках виділіть суфікси.
ЗРАЗОК. Валерій - Валерійович, Валерїівна.
Максим, Сергій, Юрій, Тарас, Кузьма, Андрій, Ілля, Назар.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

Максимович, Максимівна; Сергійович, Сергіївна; Юрійович, Юріївна; Тарасович, Тарасівна;
Кузьмич і Кузьмович, Кузьмівна; Андрійович, Андріївна; Ілліч, Іллівна; Назарович, Назарівна.