українська мова 6 клас

Вправа 310

Умова:

Порівняйте написання виділених у реченнях слів. У якому реченні не є префіксом, а в якому - службовим словом? Де не виражає заперечення, а де - утворює новий іменник з протилежним значенням? Зробіть висновок, коли не з іменниками треба писати разом, а коли - окремо.
1. Незгода дім руйнує.
2. Не згода, а розбрат запанував між князями.
3. На неправді далеко не заїдені.
4. Не правді, а силі тільки нерозумний кориться.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

nemae