українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 316

Умова:

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть і поясніть орфограму «не з іменниками».
1. Учення - світ а (не)вчення - тьма (Нар. творчість). 2. Затоплю (не)долю дрібними сльозами затопчу (не)волю босими ногами (Т. Шевченко). 3. Навіщо скаржитись, коли твоє (не)щастя вже позаду (Д. Павличко). 4. Роман з (несподіванки здригнувся прислухався (М. Стельмах). 5. Здається хтось підійде до дверей проситиме (не)году переждати (В.Стус).
6. Шукай (не)долі, а волі (Нар. творчість).

II. Назвіть абстрактні іменники. Розберіть виділений іменник як частину мови (письмово).

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

316