Заболотний решебник українська мова гдз 6 клас

Вправа 319

Умова:

І. Спишіть складні іменники й поясніть їх написання. Позначте орфограму.
Лісосплав, верболіз, зірвиголова, шестиденка, аерофото-зйомка, напівтемрява, стоп-кран, генерал-лейтенант,
Зайчик-Побігайчик, екс-президент, міні-пекарня, чар-зілля.

II. З одним поданим іменником (на вибір) складіть усно речення.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

І. Лісосплав, верболіз - утворені за допомогою сполучного голосного. Зірвиголова - утворено з дієслова в наказовій формі та іменника. Шестиденна - утворено з кількісного числівника та іменника. Аерофотозйомка - утворено з трьох основ. Напівтемрява -має першу частину напів. Стоп-кран, генерал-лейтенант, Зайчик-Побігайчик - утворено з двох іменників без допомоги сполучного голосного. Екс-президент, міні-пекарня - мають першу частину екс-, міні-. Чар-зілля - означає назву рослини.
II. У супермаркеті «кишеня» є своя міні-пекарня.