українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 321

Умова:

Спишіть, знімаючи риску. Підкресліть орфограму, поясніть написання.
Хлібо/піч, само/хід, міні/автомобіль, купівля/продаж, м'ясо/рубка, екс/вокаліст, перекоти/поле, норд/ост, двадцяти/ річчя, максі/спідниця, лікар/еколог, напів/підвал, крісло/ диван, віце/президент, мати/й/мачуха (рослина), штрих/код, сніго/пад, авіа/пошта, авто/страда, світло/водо/лікування.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

Хлібопіч, самохід, міні-автомобіль, купівля-продаж, м'ясорубка, екс-вокаліст, перекотиполе, норд-ост, двадцятиріччя,
максі-спідниця, лікар-еколог, напівпідвал, крісло-диван, віце-президент, мати-й-мачуха, штрих-код, снігопад, авіапошта, автострада, світловодолікування.