українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 325

Умова:

I. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Розкажіть, які норми моралі здавна шанувалися серед українців.
ЛЮБОВ І ЧЕСТЬ
У народі здавна шанувалося почуття любові до батьків. Моральним обов'язком дітей була допомога батькам по господарству, догляд за ними в разі хвороби, немічності, вияв повсякчасної уваги, шани й турботи.
Необхідною умовою збереження честі вважалося пошанування правдивості. Парубків та дітей, що полюбляли прибріхувати, виганяли з музик та вечорниць. Великим безчестям було злодійство. Якщо хтось піймався на цьому, то мусив зі своїм «здобутком» ходити селом і просити вибачення. Існували повір'я, що в нечесної людини не зародить земля, а в чабана, котрий щось поцупить, розбігатиметься худоба.
Мораль була невіддільною від краси душевної й краси в побуті (За Н. Мельничук).
II. Виконайте завдання до тексту.
1. Знайдіть по два приклади назв істот і абстрактних іменників.
2. Знайдіть по два іменники, що мають форму тільки однини й тільки множини.
3. Визначте відмінок і число виділених іменників. Поставте усно ці слова у формі орудного відмінка однини.
4. Знайдіть іменник, який відповідає такій характеристиці: назва істоти, II відміна, чол. рід, Р. в., мн.
5. Розберіть два іменники з тексту (на вибір) як частину мови.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

І. Основна думка - краса душевна невіддільна від краси зовнішньої. Шанувалися завжди такі риси, як любов до батьків, шана і турбота, честь і правдивість.
II. 1. Діти, чабан - істоти. Честь, вибачення - абстрактні іменники. 2. Худоба, шана - однина. Діти, вечорниці - множина.
3. Любові - Р.в.. мн.; повір'я - Н.в., мн.; чабана - Р.в., одн. 4. Парубків. 5. Честі -іменник, поч..ф. - честь, заг. назва, неістота, змінний, абстр.. поняття, одн., ж.р., Р.в., III відм., додаток. Краси - іменник, поч..ф. - краса, заг.назва, неістота, змінний, абстр.. поняття, одн.. ж.р., Р.в., І відм., тверда гр.., додаток.