Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 331

Умова:

I. Прочитайте текст. Визначте, які типи мовлення поєднано в ньому. Чому рослина мати-й-мачуха має таку назву?
МАТИ-И-МАЧУХА
Теплої весни наприкінці березня з'являються золоті кружальця мати-й-мачухи. Росте ця чудова рослина на берегах рік, на глинищах, бо любить вона глинисту землю. Квіти мати-й-мачухи ясно всміхаються щедрому весняному сонцю своїми ніжними золотисто-жовтими голівками. А тільки-но зійдуть перші зірки в небі вечірньої години, голівки закриваються на відпочинок, засинають. Навіть стебельця хиляться до землі. У нічній темені з-під товщі землі пробують пробиватися на білий світ листочки. З одного боку вони вкриті теплим сірим пушком. Отож у народі кажуть, що то «мати». А з другого боку, верхнього, - листки гладенькі, темно-зелені. До лиця притулиш - холодні. Ото й кажуть: «Мачуха» (За Л. Павленком).
II. Знайдіть у тексті прикметники-епітети. Чи допомагають вони розкрити задум висловлювання? Доберіть усно синоніми до виділених прикметників.
III. Випишіть 5 словосполучень «іменник+прикметник» (на вибір). У дужках зазначте рід, число й відмінок прикметника.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

І. Тип висловлювання - розповідь з елементами опису. Назва зумовлена властивістю листка рослини бути з одного боку теплим, а з другого - прохолодним.
II. Золоті кружальця, чудова рослина, щедрому сонцю, ніжними голівками, білий світ. Синоніми до прикметника ніжний - тендітний, витончений, лагідний, ласкавий, м'який, приємний, субтильний.
III. Теплої (ж.р., одн., Р.в.) весни, золоті (ср., мн., Н.в.) кружальця, глинисту (ж.р., одн., Зн.в.) землю, весняному (ср., одн., Д.в.) сонцю, сірим (ч.р., одн., Ор.в.) пушком.