українська мова 6 клас

Вправа 333

Умова:

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть прикметники як члени речення. Які з прикметників використано для точного опису предметів (подій, явищ)?
1. Вже листопад підкрався з-за дубів, і гай знімає золоту перуку (Л. Костенко). 2. Попрощалось ясне сонце з чорною з(е,и)млею, виступає круглий місяць з с(е,и)строю зорею (Т. Шевченко). 3. Крізь мутні піи(б,п)ки тихою задумою пробивається синє, боязке промін(н)я (С. Васильченко). 4. Національно-визвольна війна україн(ь)с(ь)кого народу проти польського пануван(н)я тривала з 1648 по 1657 рік (З підручника). 5. Блискавка найчастіше виникає в купчасто-дощових хмарах, які називають грозовими (З підручника).
II. Доберіть усно синоніми й антоніми до виділених слів.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

333

II. Ясне. Синоніми: світле, яскраве, чисте, безхмарне, сонячне. Антоніми: тьмяне,
темне, брудне, хмарне. Тихою.
Синоніми: неголосною, приглушеною, слабкою, негучною, глухою. Антоніми: Гучною,
голосною, сильною, потужною.