Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 340

Умова:

Обґрунтуйте належність прикметників у поданих словосполученнях однієї з груп. Скористайтеся поданим нижче міркуванням.
МІРКУЙМО» Прикметник низький вказує на ознаку, яка може бути в більшій чи меншій мірі (більш чи менш низький). Утворює словосполучення з прислівником дуже. Отже, це якісний прикметник.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

II. 1) якісні: великих, найбільшою, тісних 2) відносні: київський, східнослов'янських, племінних, стольний, тогочасної, християнської.
Присвійні прикметники можна утворити від: Святослав - Святосла-вине, Володимир - Володимирів, князі - княжий, сини - синові.