українська мова 6 клас

Вправа 35

Умова:

I. Прочитайте тексти. Визначте стиль і тип мовлення кожного з них. Обґрунтуйте свою відповідь. Скористайтеся відповідною таблицею на форзаці підручника.
Дощ - рідкі атмосферні опади, які випадають з хмар у вигляді краплин діаметром від 0,5 до 7,0 мм. За інтенсивністю випадання розрізняють обложний дощ (тривалі, більш-менш рівномірні опади) та зливовий (короткочасні інтенсивні опади). Краплини дощу утворюються в хмарах унаслідок коагуляції (злиття) дрібних крапель у більші (3 довідника).
***
Усе ближчими ставали звуки грози. Важка сива хмара нависла над степом і спустила на нього свої мокрі паруси. З тихим дзвоном упали перші краплини, а потім чарівною музикою зашумів густий дощ. Вода вже блищала на розмитому шляху, а травневий дощ усе палав. Розквітла земля набиралася сили, прикрашалася зеленими шатами (О. Гончар).
II. Укажіть «відоме» і «нове» в реченнях першого тексту. Яким зв'язком поєднані ці речення - паралельним чи послідовним?ГДЗ відповідь:

I. 1. Стиль: науковий. Тип мовлення: опис. 2. Стиль: художній. Тип мовлення: розповідь.
II. Кожне речення тексту містить нову, не висловлену раніше інформацію. Текст складається з трьох речень, які поєднані паралельним зв'язком. Усім реченням властива відносна самостійність. Хоча вони й мають спільну тематику - дощ, але йдеться в них про різні речі. У першому реченні подано визначення дощу і характеристика краплин; у другому - йдеться про класифікацію дощу за інтенсивністю випадання; третє речення присвячене утворенню краплин.