українська мова 6 клас

Вправа 353

Умова:

Спишіть речення, ставлячи подані в дужках прикметники в простій формі вищого ступеня порівняння. У яких словах при словотворенні випали суфікси?
ЗРАЗОК. Тяжкий - тяжчий.
1. Весняна земля (солодка) за траву. 2. Добре ім'я (дороге) за великі багатства (Нар. творчість). 3. І стоїть уже осінь за літечко (висока) (Н. Поклад). 4. Він був наполовину (низький) від Дениса (Г. Тютюнник). 5. Осінь танула, як воскова свічка, ставала все (прозора) і (легка) (М. Коцюбинський).

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

1. Весняна земля солодша за траву. 2. Добре ім'я дорожче за великі багатства. 3. І стоїть уже осінь за літечко вища.
4. Він був наполовину нижчий від Дениса. 5. Осінь танула, як воскова свічка, ставала все прозоріше і легша.
Випали суфікси в словах: солодша, легша, нижчий.