українська мова 6 клас

Вправа 358

Умова:

І. Доберіть за зразком короткі й повні нестягнені форми прикметників. Для якого стилю мовлення характерні ці форми?
ЗРАЗОК. Ясний - ясен, ясная, яснее, яснії.
Повний, дрібний, славний.
II. З одним дібраним прикметником (на вибір) складіть речення з однорідними членами.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

І. Повний - повен, повная, повнеє, повнії. Дрібний - дрібен, дрібная, дрібнеє, дрібнії. Славний - славен, славная, славнее, славнії. Ці форми характерні для художнього стилю мовлення.
II. Марійчин кошик був уже повен лісних ягід: малини. Суниці.