ГДЗ домашня українська мова 6 клас Заболотний гдз

Вправа 36

Умова:

Випишіть з підручників чи художньої літератури приклади текстів (3-5 речень) художнього та наукового стилів. Обґрунтуйте свій вибір. Визначте вид і засоби зв'язку речень у текстах.ГДЗ відповідь:

1. Поїзд швидко летів лісом. Свіжий вітер приносив пахощі сосни і квітів. Місяць зійшов на небі й блищав у вітах дерев, створюючи повні тіні. Хащі стогнали від гуркоту поїзда, що збуджував заснулі луни (Гео Шкурупій). Текст належить до художнього стилю, тому що в ньому образно змальовано природу, використано такий художній засіб, як метафора - лісові, хащам надано людських рис. Перші три речення тексту мають паралельний зв'язок, бо їм притаманна відносна самостійність. Хоча тематика спільна, але в реченнях ідеться про різні речі. А ось четверте речення розкриває, уточнює зміст першого речення, тому між ними наявний послідовний зв'язок. Ці речення пов'язані за допомогою такого мовного засобу, як повтор слова (поїзд).
2. Квітка - видозмінений укорочений, нерозгалужений пагін з обмеженою здатністю до росту. Квіткою закінчується головне або бічні стебла рослини. Безлиста частина стебла від квіткою називається квітконіжкою. У сидячих квіток квітконіжка вкорочена або відсутня. Квітконіжка переходить у вкорочену вісь квітки, її стеблову частину - квітколоже.
Текст належить до наукового стилю. Це підтверджує, зокрема, наявність термінів, відсутність художніх засобів - епітетів, метафор тощо. Речення в тексті поєднані паралельним зв'язком. Усім реченням властива відносна самостійність. Хоча вони й мають спільну тематику - квітка, але йдеться в них про різні речі. Кожне речення може бути вилучене з тексту без спотворення змісту, хоча це й зменшить інформативність. Зв'язок речень забезпечується повтором слів.