українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 361

Умова:

І. Спишіть речення. Які з них співзвучні з поданою ілюстрацією? Підкресліть короткі форми прикметників однією рискою, а повні нестягнені - двома.
1. Виплива на сині ріки ясен вечір іздаля (М. Рильський). 2. Синій простір на обрії повен голосами пташиних сердець
(М. Ткач). 3. Гаю, гаю, зелен розмаю, любив дівчину, сам добре знаю (Нар. творчість). 4. І широкую долину, і вечірнюю годину, і що снилось, говорилось - не забуду я (Т. Шевченко).

III. Доберіть і запишіть синоніми
5. А в мого коня золотая грива, золотая грива, срібнії копита (Нар. творчість). 6. Один товариш - ясне сонечко, другий товариш - та місяченько, третій товариш - та дрібен дощик (Нар. творчість).
II. Надпишіть скорочено над прикметниками групу за значенням (якісні, відносні, присвійні), виділених слів.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

361