українська мова 6 клас гдз

Вправа 369

Умова:

І. Запишіть словосполучення у формі орудного відмінка однини. Чи всі прикметники жіночого роду в цій формі матимуть закінчення -ою?
Вечірня тиша, темна круча, солов'їна пісня, пізня осінь, довговія дівчина, безкрая земля, пішохідний перехід, запашний калач, Надіїн перстень, житній хліб.
II. У записаних словосполученнях підкресліть і поясніть орфограму «букви о, е(є) в закінченнях орудного відмінка іменників І та II відмін».

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

І. Вечірньою тишею, темною кручею, солов'їною піснею, пізньою осінню, довговійою дівчиною, безкрайою землею, пішохідним переходом, запашним калачем, Надіїним перснем, житнім хлібом.
II. В орудному відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення -ом, -ем, -єм, -ям. Закінчення -ом мають іменники чол.. та сер. роду мішаної та м'якої груп.