українська мова 6 клас

Вправа 37

Умова:

I. Прочитайте текст. Визначте його тему та сферу використання (побут, освіта, законодавство, література). З якою метою створено текст? Доведіть, що він є офіційно-діловим.
Дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження і з моменту народження має право на ім'я та набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування.
Дитина, яка тимчасово чи постійно позбавлена сімейного оточення або яка в її власних якнайкращих інтересах не може залишатися в такому оточенні, має право на особливий захист і допомогу, що надаються державою (3 Конвенції про права дитини).
II. Визначте вид (паралельний чи послідовний) і засоби зв'язку речень у тексті.ГДЗ відповідь:

1. Тема тексту - права дитини, сфера використання - законодавство й освіта. Текст створено для визначення прав і свобод дітей, бо людство зобов'язане давати дитині найкраще, що воно має. Текст належить до офіційно-ділового стилю, бо: а) це офіційний документ ООН; б) йому притаманні всі ознаки зазначеного стилю; в) Декларація не припускає жодної двозначності сприйняття її змісту; г) текст не містить емоційно забарвленої лексики. II. Вид зв'язку речень - паралельний. Засіб зв'язку - повтор слова (дитина).